دستگاه تصفیه آب صنعتی و مشخصات آن

تصفیه آب صنعتی

دستگاه تصفیه آب صنعتی   با روش های زیر اقدام به تصفیه آب می کند.
– فیلتراسیون ( ثقلی و تحت فشار) شامل فیلتر شنی ، کربن فعال، فیلتر کارتریج و …
– منعقد کننده
– گند زدایی
– مبدل های یونی
– اولترا فیلتراسیون .

U.F
– لخته ساز و ته نشینی
– اسمز معکوس RO
– پکیج های تزریق مواد شیمیایی

موارد مصرف:
– آب مورد نیاز برج های خنک کننده
آب جبرانی واحد های صنعتی
– آب مورد نیاز دیگ های بخار
آب مورد نیاز صنایع دارویی ، غذایی، نظامی و …
آب فوق خالص ( عاری از هرگونه آلودگی ) برای فرآیند های شیمیایی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
آب آشامیدنی برای نیروگاه ها، پالایشگاه ها، پتروشیمی و صنایع بزرگ و کوچک ، سکوهای نفتی و کمپ های صنعتی
آب آشامیدنی برای شهرها و روستاها از آب دریا

 

فروش دستگاه تصفیه آب|فروش فیلتر یخچال|دستگاه تصفیه آب|دستگاه تصفیه آب سافت واتر|قیمت دستگاه تصفیه آب|دستگاه آب شیرین کن|آب شیرین کن خانگی|فروش تصفیه آب|فروش دستگاه تصفیه آب|تصفیه آب در تهران|تصفیه آب در کرج|تصفیه آب در شمال تهران     نحوه کار کرد دستگاه تصفیه آب صنعتی |دستگاه تصفیه آب صنعتی